07/07/2020 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấm viên xuân - Kim Lăng Phụng Hoàng đài diểu vọng kỳ 2
沁園春-金陵鳳凰臺眺望其二

Tác giả: Bạch Phác - 白樸

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 22:31

 

Nguyên tác

我望山形,
虎踞龍盤,
壯哉建康。
憶黃旗紫蓋,
中興東晉,
雕欄玉砌,
下逮南唐。
步步金蓮,
朝朝瓊樹,
宮殿吳時花草香。
今何日,
尚寺留蕭姓,
人做梅妝。

長安、不管興亡。
謾流盡、英雄淚萬行。
問烏衣舊宅,
誰家作主,
白頭老子,
今日還鄉。
弔古愁濃,
題詩人去,
寂寞高樓無鳳凰。
斜陽外,
正漁舟唱晚,
一片鳴榔。

Phiên âm

Ngã vọng sơn hình,
Hổ cứ long bàn,
Tráng tai Kiến Khang.
Ức hoàng kỳ tử cái,
Trung hưng Đông Tấn,
Điêu lan ngọc thế,
Hạ đãi Nam Đường.
Bộ bộ kim liên,
Triêu triêu quỳnh thụ,
Cung điện Ngô thì hoa thảo hương.
Kim hà nhật,
Thượng tự lưu Tiêu tính,
Nhân tố mai trang.

Trường An, bất quản hưng vong.
Man lưu tận, anh hùng lệ vạn hàng.
Vấn ô y cựu trạch,
Thuỳ gia tác chủ,
Bạch đầu lão tử,
Kim nhật hoàn hương.
Điếu cổ sầu nùng,
Đề thi nhân khứ,
Tịch mịch cao lâu vô phụng hoàng.
Tà dương ngoại,
Chính ngư chu xướng vãn,
Nhất phiến minh lang.

Bản dịch của Hồ Lãng

Đẹp thay rồng nằm hổ phục
Nhìn ra thế núi Kiến Khang
Trung hưng Đông Tấn
Nhớ xưa tán tía tần vàng
Sân thềm ngọc chạm
Xuống mãi Nam Đường
Sớm trồng cây ngọc
Bước nở sen vàng
Hoa cỏ cung Ngô thoảng áng hương
Còn nay thì sao ?
Họ Tiêu chùa nọ
Mai trắng tên nàng

Trường An đâu biết chuyện hưng vong
Giọt lệ anh hùng chảy vạn hàng
Ướm hỏi Ô Y nhà cũ ai làm chủ
Ngày nay đầu bạc
Ông cụ đã về làng
Viếng nỗi sầu xưa
Thi nhân đã khuất
Lầu cao quạnh bóng phượng hoàng
Bên ngoài bóng xế
Thuyền chài chiều hát
Nhịp gõ vang vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Phác » Thấm viên xuân - Kim Lăng Phụng Hoàng đài diểu vọng kỳ 2