29/11/2022 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc
採蓮曲

Tác giả: Đồ Dao Sắt - 屠瑤瑟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 22:11

 

Nguyên tác

六橋垂柳兩邊分,
日暮吳歌隔岸聞。
祇解蓮花如粉面,
不知荷葉是羅裙。
妾飛兩槳入清溪,
杏子春衫一色齊。
欲採芙蓉詒女伴,
何人寄到苧蘿西。

Phiên âm

Lục Kiều[1] thuỳ liễu lưỡng biên phân,
Nhật mộ Ngô ca cách ngạn văn.
Kỳ giải liên hoa như phấn diện,
Bất tri hà diệp thị la quần.
Thiếp phi lưỡng tưởng nhập thanh khê,
Hạnh tử xuân sam nhất sắc tề.
Dục thái phù dung di nữ bạn,
Hà nhân ký đáo Trữ La[2] tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lục Kiều liểu rủ hai bên,
Bờ kia chiều vẳng giọng tình Ngô ca.
Hoa sen má phấn ấy là,
Lá sen thành váy lụa sa xanh màu.
Vào khe thiếp đẩy chèo mau,
Áo xuân quả hạnh như nhau chẳng cùng.
Biếu bạn hái đoá phù dung,
Ai người gửi đến tây vùng Trữ La.
[1] Cầu trên đê Tô Thức (làm năm 1090), phía tây Tây Hồ, Hàng Châu, Chiết Giang.
[2] Làng Trữ La. Thôn tây làng này là nơi Tây Thi ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồ Dao Sắt » Thái liên khúc