27/07/2021 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khải phong 4
凱風 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:30

 

Nguyên tác

睍睆黃鳥,
載好其音。
有子七人,
莫慰母心。

Phiên âm

Diễn quan (hiễn hoãn) hoàng điều,
Tái hảo kỳ âm.
Hữu tử thất nhân,
Mạc uỷ mẫu tâm.

Dịch nghĩa

Chim hoàng ly hót trong trẻo hoà dịu và uyển chuyển,
Còn lảnh lót tiếng hót (để đẹp tai người).
Huống chi chúng ta có bảy đứa,
Lại không an ủi được lòng mẹ chúng ta!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim hoàng ly véo von giọng hót.
Đem tiếng ca lảnh lót hoà vui.
Chúng ta có cả bảy người.
Mà không an ủi mẹ vơi lòng sầu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hiễn hoãn (diễn quan): trong trẻo, hoà dịu, uyển chuyển. Ý nói chim hoàng ly còn có thể lấy tiếng hót trong trẻo, hoà dịu và uyển chuyển để đẹp tai người. Còn chúng ta bảy đứa con lại không thể an ủi được lòng mẹ ru?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Khải phong 4