28/05/2022 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người dưng

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:12

 

Giá chi em đã có chồng
Gặp má em hồng anh chẳng dám mơ
Bằng dây giậu đổ phên thưa
Áo ngủ thì mỏng cơn mưa thì dầy
Người dưng thiêm thiếp ngủ ngày
Đủ cho lẩm cẩm dạo vài đường thơ
Xin em đừng khoá giấc mơ
Đỡ khi tắt lửa anh nhờ que diêm
Chân đi qua đất bao miền
Vậy mà bờ giậu láng giềng đành thua.
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Người dưng