12/05/2021 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt thập bát nhật hoàng cúc thuỷ khai thời thả cấm nhưỡng mạn thành thị Đức Hành đệ
九月十八日黃菊始開時且禁釀謾成示德衡弟

Tác giả: Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:27

 

Nguyên tác

苒苒秋事杪,
幽叢花始黃。
直須彫眾卉,
纔許見孤芳。
重露洗金質,
嚴風吹綠裳。
陶翁如有酒,
何日不重陽。

Phiên âm

Nhiễm nhiễm thu sự diểu,
U tùng hoa thuỷ hoàng.
Trực tu điêu chúng huỷ,
Tài hứa kiến cô phương.
Trùng lộ tẩy kim chất,
Nghiêm phong xuy lục thường.
Đào ông như hữu tửu,
Hà nhật bất trùng dương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày thu dần dần hết,
Trong bụi hoa chớm vàng.
Cỏ cây chịu tàn úa,
Bỗng một đoá lẻ thơm.
Chất vàng sương lớp rửa,
Bào xanh gió dữ vờn.
Nếu ông Đào có rượu,
Bữa nào cũng trùng dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bồ Đạo Nguyên » Cửu nguyệt thập bát nhật hoàng cúc thuỷ khai thời thả cấm nhưỡng mạn thành thị Đức Hành đệ