03/02/2023 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Côn Lôn xưa

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi bruce lee vào 04/11/2010 18:06

 

Xương tan thịt nát tròn danh tiết
Hầm tối biệt giam cực dã man
Dũng khí xứng tiền nhân tiết liệt
Từng ngày chống địch, vững bền gan
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Côn Lôn xưa