20/01/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Pháp Hoa sơn Vọng Hồ đình đồng Uông Ngô nhị tử tác
法華山望湖亭同汪吳二子作

Tác giả: Quách Lân - 郭麟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2019 20:33

 

Nguyên tác

疊浪排空翠作堆,
披衾側帽客登臺。
路從碧筱叢中轉,
眼到浮雲盡處開。
斜日微明雙鳥下,
亂山忽斷一帆來。
憤王祠廟今何在?
只有松濤萬壑哀。

Phiên âm

Điệp lãng bài không thuý tác đôi,
Phi khâm trắc mạo khách đăng đài.
Lộ tòng bích hiểu tùng trung chuyển,
Nhãn đáo phù vân tận xứ khai.
Tà nhật vi minh song điểu hạ,
Loạn sơn hốt đoạn nhất phàm lai.
Phẫn Vương[1] từ miếu kim hà tại?
Chỉ hữu tùng đào vạn hác ai.

Dịch nghĩa

Lớp lớp sóng thành cồn xanh biếc
Khoác áo mũ lệch khách lên đài
Đi quanh theo lối trúc nhỏ
Mắt nhìn ngút đến làn mây cuối trời
Trời nhá nhem tối chim hạ cánh
Núi bỗng đứt một cánh buồm nhô ra
Đền miếu Phẫn Vương nay ở đâu
Chỉ có sóng tùng giữa nỗi buồn của muôn hốc núi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lớp lớp biếc xanh sóng lấn trời
Mũ nghiêng khoác áo khách lên đài
Đường men lối trúc quanh co bước
Mắt ngút làn mây lãng đãng trôi
Cánh hạ đôi chim trời tắt nắng
Buồm nhô một lá núi chia đôi
Phẫn Vương đền miếu giờ đâu nhỉ
Buồn vẳng tùng reo suối vọng thôi
Núi Pháp Hoa ở Ngô Hưng, gần Thái Hồ.

[1] Chỉ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Lân » Pháp Hoa sơn Vọng Hồ đình đồng Uông Ngô nhị tử tác