24/03/2023 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán uyển hành
漢苑行

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 15:53

 

Nguyên tác

雲霞五彩浮天闕,
梅柳千枝夾御溝。
不上黃山南北望,
豈知春色滿皇州。

Phiên âm

Vân hà ngũ thái phù thiên khuyết,
Mai liễu thiên chi giáp ngự câu.
Bất thướng hoàng sơn nam bắc vọng,
Khởi tri xuân sắc mãn hoàng châu.

Dịch nghĩa

Mây và ráng năm màu lơ lửng trên hoàng thành,
Cả ngàn cành mai và liễu bên bờ ngòi nước trong cung.
Nếu không lên ngọn núi phủ hoa vàng nhìn về nam và bắc,
Thì không thể thấy hết vẻ xuân vùng hoàng thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây năm màu hoàng cung lơ lửng
Mai, liễu che ngòi nước trong thành
Không lên vọng khắp núi vàng
Thì không thấy hết huy hoàng vẻ xuân
Hán uyển chính là hoàng cung đời Đường tại Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Hán uyển hành