29/05/2023 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời nói gió bay

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/10/2022 08:22

 

Nói nhiều hay nói ít
Nói ngắn hay nói dài
Nói dở hay nói hay
Nói dối hay nói thật
Tất cả rồi cũng mất
Gió thổi bay qua tai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lời nói gió bay