02/07/2022 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly sơn
驪山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 14:55

 

Nguyên tác

驪山絕望幸,
花萼罷登臨。
地下無朝燭,
人間有賜金。
鼎湖龍去遠,
銀海雁飛深。
萬歲蓬萊日,
長懸舊羽林。

Phiên âm

Ly sơn tuyệt vọng hạnh,
Hoa Ngạc[1] bãi đăng lâm.
Địa hạ vô triều chúc,
Nhân gian hữu tứ kim.
Đỉnh Hồ[2] long khứ viễn,
Ngân hải[3] nhạn phi thâm.
Vạn tuế Bồng Lai[4] nhật,
Trường huyền cựu vũ lâm[5].

Dịch nghĩa

Núi Ly thôi không còn được trông ngóng vua nữa,
Trên lầu Hoa Ngạc không còn lên chơi.
Dưới đất không còn có đuốc chầu vua,
Nơi cõi người có vàng ban cho.
Cung Đỉnh Hồ rồng đã ra đi xa,
Nơi lăng vua nhạn bay cao tít.
Những ngày ở cung Bồng Lai sẽ kéo dài mãi,
Lính canh cũ cứ còn treo mãi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ly sơn hết ngóng vua,
Hoa Ngạc thôi lên tới.
Dưới đất không đuốc chầu,
Cõi người có vàng vãi.
Hồ đỉnh, rồng xa bay,
Biển bạc, nhạn vẫn sải.
Trăm năm ngày Bồng-lai,
Lính canh còn đứng mãi.
(Năm 767)

Núi Ly tại huyện Lâm Đồng, Thiểm Tây. Chu U Vương 周幽王 qua đời ngay dưới chân núi. Mộ Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 chôn nơi này. Dưới núi có suối nước nóng, nên Đường Huyền Tông 唐玄宗 cho xây cung Ôn Tuyền, sau đổi tên thành cung Hoa Thanh.

[1] Lầu do Đường Huyền Tông cho xây.
[2] Tên đất. Tương truyền Hoàng Đế cho đúc đỉnh ở chân núi Kinh xong đã từ nơi này cưỡi rồng bay lên trời. Cũng là tên một cung điện tại huyện Lam Điền, Thiểm Tây.
[3] Xưa lăng mộ các vua thường trữ thuỷ ngân, dùng để tượng trưng cho sông ngòi, biển cả.
[4] Một cung đời Đường, tại huyện Trường An, Thiểm Tây. Tên lúc đầu là Đại Minh, sau vua Cao Tông cho đổi tên.
[5] Lính canh trong cung vua. Hán Vũ Đế khi xây xong cung Kiến Chương đặt ra Kiến Chương dinh kỵ sau đổi thành vũ lâm kị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ly sơn