27/10/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Chu Minh Khôi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 08:16

 

Có một chiều bằng lăng thôi tím
Hạ thôi buồn nên hạ cứ dần xa
Cô bé ấy giấu ngay sau vòm biếc
Trời pha lê in suối mắt trong veo
Bên đường có kẻ bước theo
Lòng như níu lại một chiều giấu thương
Nguồn: Báo Hoa học trò, số 72, năm 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Minh Khôi » Chiều