14/04/2024 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Vương xử sĩ “Cửu nhật kiến hoài” chi tác
酬王處士九日見懷之作

Tác giả: Cố Viêm Vũ - 顧炎武

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2014 08:23

 

Nguyên tác

是日驚秋老,
相望各一涯。
離懷消濁酒,
愁眼見黃花。
天地存肝膽,
江山閱鬢華。
多蒙千里訊,
逐客已無家。

Phiên âm

Thị nhật kinh thu lão,
Tương vọng các nhất nha.
Ly hoài tiêu trọc tửu,
Sầu nhãn kiến hoàng hoa.
Thiên địa tồn can đảm,
Giang sơn duyệt mấn hoa.
Đa mông thiên lý tấn,
Trục khách dĩ vô gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người vừa lo vừa già ngày ấy
Ngóng trông nhau mỗi kẻ một phương
Buổi ly tan uống bao nhiêu rượu
Nay hoa vàng trong mắt vấn vương
Đất trời chỉ còn lòng yêu nước
Buồn giang sơn tóc đã điểm sương
Ngàn dặm xa cám ơn thăm hỏi
Kẻ lưu vong nước mất hận trường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Viêm Vũ » Thù Vương xử sĩ “Cửu nhật kiến hoài” chi tác