22/10/2021 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ khác nhau cái nhìn, em ạ...

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 02:08

 

Trời đâu cũng rộng như nhau
mưa đâu cũng ướt nắng đâu cũng vàng

Gió đâu cũng gió lang thang
người đâu yêu cũng nồng nàn như yêu
Làng rượu nho Strasbourg, 27.6.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Chỉ khác nhau cái nhìn, em ạ...