30/01/2023 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá giang
過江

Tác giả: Từ Huyễn - 徐鉉

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:15

 

Nguyên tác

別路知何極,
離腸有所思。
登艫望城遠,
搖櫓過江遲。
斷岸煙中失,
長天水際垂。
此心非橘柚,
不為兩鄉移。

Phiên âm

Biệt lộ tri hà cực,
Ly trường hữu sở ti.
Đăng lô vọng thành viễn,
Dao lỗ quá giang trì.
Đoạn ngạn yên trung thất,
Trường thiên thuỷ tế thuỳ.
Thử tâm phi quất dữu,
Bất vị lưỡng hương di.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lối chia tay dài như hai cực
Lòng tan lìa bức rức nhớ anh
Lên thuyền mút mắt nhìn thành
Tay khua chèo chậm, tròng trành qua sông
Bờ xa đứt khuất trong sương ướt
Mảnh trời dài cuối nước chìm rơi
Tâm không như quít dở hơi
Chua trên tái bắc ngọt hời Giang Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Huyễn » Quá giang