28/01/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ thứ Nhạc Dương ký kinh trung thân cố
旅次岳陽寄京中親故

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:40

 

Nguyên tác

君山南面浪連天,
一客愁心兩處懸。
身逐片帆歸楚澤,
魂隨流水向秦川。
月回浦北千尋雪,
樹出湖東幾點煙。
更欲登樓向西望,
北風催上洞庭船。

Phiên âm

Quân Sơn nam diện lãng liên thiên,
Nhất khách sầu tâm lưỡng xứ huyền.
Thân trục phiến phàm quy Sở trạch,
Hồn tùy lưu thủy hướng Tần Xuyên.
Nguyệt hồi phố bắc thiên tầm tuyết,
Thụ xuất hồ đông kỷ điểm yên.
Cánh dục đăng lâu hướng tây vọng,
Bắc phong thôi thượng Động Đình thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quân Sơn nam, sóng tiếp trời
Trái tim sầu, khách treo lơi hai miền
Hồn theo con nước Tần Xuyên
Thân cùng buồm Sở qua triền nước mây
Trăng soi bến bắc tuyết đầy
Khói bay từng mãng quanh cây bên hồ
Bên lầu, tây ngóng trên cao
Động Đình gió bấc nôn nao đẩy thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Lữ thứ Nhạc Dương ký kinh trung thân cố