24/09/2021 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn bia của một đội quân đánh thuê
Epitaph on an army of mercenaries

Tác giả: Alfred Edward Housman

Nước: Anh
Đăng bởi Cammy vào 31/03/2008 12:52

 

Nguyên tác

These, in the day when heaven was falling,
The hour when earth's foundations fled,
Follow'd their mercenary calling
And took their wages and are dead.

Their shoulders held the sky suspended;
They stood, and earth's foundations stay;
What God abandon'd, these defended,
And saved the sum of things for pay.

Dịch nghĩa

Trong một ngày khi thiên đường rơi xuống
Vào cái giờ mà nền trái đất biến mất
Họ đi theo tiếng gọi đánh thuê
Để nhận tiền lương và nhận lấy cái chết

Những đôi vai họ đã giữ bầu trời ở lại
Họ đứng đó, và nền trái đất còn nguyên
Những gì chúa bỏ quên, họ cố gắng bảo vệ
Để gìn giữ mọi thứ, để nhận lấy tiền công

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Trong một ngày thiên đường rơi xuống đất
Vào đúng giờ nền trái đất lung lay,
Họ đi theo những tiếng gọi đánh thuê
Rồi nhận lấy lương mình và chết.

Đôi vai họ níu bầu trời ở lại
Họ đứng đấy, nền trái đất giữ nguyên
Những nơi Chúa chối từ, họ ra tay gìn giữ
Và cứu vãn mọi sự, để nhận lấy tiền công

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Edward Housman » Văn bia của một đội quân đánh thuê