15/06/2024 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân ký Vương Hán Dương
早春寄王漢陽

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:43

 

Nguyên tác

聞道春還未相識,
走傍寒梅訪消息。
昨夜東風入武陽,
陌頭楊柳黃金色。
碧水浩浩雲茫茫,
美人不來空斷腸。
預拂青山一片石,
與君連日醉壺觴。

Phiên âm

Văn đạo xuân hoàn vị tương thức,
Tẩu bàng hàn mai phỏng tiêu tức.
Tạc dạ đông phong nhập Vũ Dương,
Mạch đầu dương liễu hoàng kim sắc.
Bích thuỷ hạo hạo vân mang mang,
Mỹ nhân bất lai không đoạn trường.
Dự phất thanh sơn nhất phiến thạch,
Dữ quân liên nhật tuý hồ trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghe nói xuân về mà chưa biết
Đến gốc hàn mai xem tin tức
Đêm rồi gió xuân vào Vũ Dương
Đầu đường dương liễu sắc vàng rực
Nước biếc mênh mông mây bàng bạc
Mỹ nhân không đến khiến ruột nát
Định phủi bàn đá trên núi xanh
Ngày ngày sẽ uống say cùng anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tảo xuân ký Vương Hán Dương