31/01/2023 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bão

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 22:05

 

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã.

Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi.

Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
1956

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc thành bài hát Cơn bão nghiêng đêm.

Nguồn:
1. Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)
2. Nguồn: Tuyển tập Tế Hanh (tập 1), NXB Văn học, 1987, tr. 107-108

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Bão