09/07/2020 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (21)
The Eve of St Agnes (21)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2010 03:56

 

Nguyên tác

So saying, she hobbled off with busy fear.
The lover’s endless minutes slowly pass’d;
The dame return’d, and whisper’d in his ear
To follow her; with aged eyes aghast
From fright of dim espial. Safe at last,
Through many a dusky gallery, they gain
The maiden’s chamber, silken, hush’d, and chaste;
Where Porphyro took covert, pleas’d amain.
His poor guide hurried back with agues in her brain.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nói xong, bà vội vàng, sợ hãi nhấc chân đi
Phút vô tận của chàng trôi qua chậm rãi
Bà trở lại, ghé tai chàng, khẽ bảo
Chàng đi theo, với đôi mắt thẫn thờ
Vì nỗi lo có người sẽ theo dò
Sau khi đi qua bao nhiêu đường tăm tối
Họ được an toàn đến phòng cô ả
Gian phòng lặng, tinh, óng chuốt, mượt mà
Nơi Poócphia sung sướng náu chờ
Người dẫn đường quay lưng, đầu như có lửa
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (21)