16/06/2024 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạng Sơn thành hiểu phát
諒山城曉發

Tác giả: Đặng Đề - 鄧題

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 10:58

 

Nguyên tác

凌晨進發諒山城,
瘴霧嵐煙拂旆旌。
去去不堪回首望,
五雲深處是神京。

Phiên âm

Lăng thần tiến phát Lạng Sơn thành,
Chướng vụ lam yên phất bái tinh.
Khứ khứ bất kham hồi thủ vọng,
Ngũ vân thâm xứ thị thần kinh.

Dịch nghĩa

Rạng sáng xuất phát từ thành Lạng Sơn
Sương mù hơi núi táp vào ngọn cờ sứ giả
Mỗi bước đi chẳng thể quay đầu nhìn lại
Vì biết rằng chỗ thẳm xa dưới mây năm sắc kia là đất đế đô

Bản dịch của Phạm Hà

Bình minh xuất phát Lạng Sơn thành
Cờ sứ trong mù núi toả quanh
Mỗi bước dám đâu quay ngắm lại
Nơi mây năm sắc ấy Thần Kinh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đề » Lạng Sơn thành hiểu phát