08/02/2023 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oán vương tôn kỳ 2
怨王孫其二

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:48

 

Nguyên tác

夢斷漏耗
愁濃酒腦
寶枕生寒
翠屏向曉
門外誰掃殘紅
夜來風
玉簫聲斷人何處
春又去
忍把歸期負
此情此恨
此際擬托行雲
問東君

Phiên âm

Mộng đoạn lậu háo
Sầu nùng tửu não
Bảo chẩm sinh hàn
Thuý bình hướng hiểu
Môn ngoại thuỳ tảo tàn hồng
Dạ lai phong
Ngọc tiêu thanh đoạn nhân hà xứ?
Xuân hựu khứ
Nhẫn bả quy kỳ phụ
Thử tình thử hận
Thử tế nghĩ thác hành vân
Vấn đông quân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mộng đoạn lậu háo
Sầu nùng rượu não
Gối phượng canh tàn
Thuý bình lạnh lẽo
Ngoài hiên ai quét tàn hồng?
Gió đêm giông
Ngọc tiêu tiếng dứt người đâu hả?
Xuân đi nữa
Quy kỳ sao nỡ phụ
Này tình này hận
Giờ đây định gởi mấy vần
Hỏi đông quân
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Oán vương tôn kỳ 2