03/10/2022 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 18:01

 

biển cả mênh mông
thuyền nan lênh đênh
thênh thang một cõi
lên thác xuống ghềnh
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Biển