19/08/2022 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mảnh giấy Hoa tiên

Tác giả: Phạm Hầu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 15:14

 

Một đêm tôi kiếm trên cầu
Dấu giày của một khách sầu đêm xưa
Bóng hoa sương gió lu mờ
Bên sông nghiêng ngửa mấy cờ hoa lau
Trên không một mảnh trăng đào
Mà trong tiếng lá thì thào nhớ nhung
Trong đêm hoa phấn rắc cùng
Mà sao lại vắng trong lòng thi nhân?
Mơ xa mấy dãy non hồng
Ly Ly trăm tiếng sóng đồng xôn xao
Mà đâu người đẹp vườn đào
Mà đâu dấu vết khách sầu đêm xưa?
Nguồn: Chuyện tình & thơ tình xứ Huế, Nguyễn Đắc Xuân, NXB Thuận Hoá, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hầu » Mảnh giấy Hoa tiên