08/07/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Từ Giản đề
經慈澗題

Tác giả: Trịnh Diêu - 鄭繇

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:05

 

Nguyên tác

岸與恩同廣,
波將慈共深。
涓涓勞日夜,
長似下流心。

Phiên âm

Ngạn dữ ân đồng quảng,
Ba tương từ cộng thâm.
Quyên quyên lao nhật dạ,
Trường tự hạ lưu tâm.

Dịch nghĩa

Bờ sông rộng như công ơn cha mẹ,
Sóng nước như tình thương của song thân thật thâm sâu.
Ngày đêm dòng sông cứ từ từ tuôn chảy,
Nhưng dài biết bao khi tới cuối sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ rộng như công ơn cha mẹ
Sóng tình thương quan hệ thâm sâu
Đêm ngày xuôi chảy chẳng mau
Cuối sông mới thấy xiết bao đường dài
Sông Từ Giản nay ở phía tây thành phố Lạc Dương, phía đông huyện Tân An, trong tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Diêu » Kinh Từ Giản đề