22/05/2024 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng đề Tiên Du quán
同題仙遊觀

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2007 19:49

 

Nguyên tác

仙臺初見五城樓,
風物淒淒宿雨收。
山色遙連秦樹晚,
砧聲近報漢宮秋。
疏鬆影落空壇靜,
細草香閑小洞幽。
何用別尋方外去?
人間亦自有丹丘。

Phiên âm

Tiên đài sơ kiến Ngũ Thành[1] lâu,
Phong vật thê thê túc vũ thâu.
Sơn sắc dao liên Tần thụ vãn,
Châm thanh cận báo Hán cung thu.
Sơ tùng ảnh lạc không đàn tĩnh,
Tế thảo hương nhàn tiểu động u.
Hà dụng biệt tầm phương ngoại khứ,
Nhân gian diệc tự hữu Đan Khâu[2].

Dịch nghĩa

Mới trông thấy Đài Tiên ở lầu Ngũ Thành,
Sau trận mưa lâu vừa tạnh, quanh cảnh đẹp đẽ.
Vào lúc chiều tối mầu nuí xa nối liền với hàng cây đất Tần,
Tiếng chầy giặt áo gần bên báo tin mùa thu trong cung Hán.
Bóng thông thưa ngả xuống cây đàn yên lặng,
Cỏ mịn màng thơm ngát hương xuân trong động nhỏ thâm u.
Đâu có cần đi tìm nơi phương ngoài nào khác,
Vì ngay trong nhân gian này cũng sẵn có Đan Khâu rồi.

Bản dịch của Trần Trọng San

Đài tiên vừa thấy Ngũ thành lâu
Đã tạnh mưa đêm cảnh rạng màu
Cây cối đất Tần liền núi biếc
Tiếng châm cung Hán báo tin thu
Thông thưa bóng ngả lên đàn vắng
Cỏ mịn hương xuân ngát động sâu
Đâu phải tìm đi ngoài cõi khác
Cõi đời cũng sẵn có Đan Khâu
[1] Ở phía tây nam huyện Hưu Ninh, tỉnh An Huy, tương truyền là nơi tiên ở.
[2] Chỗ ở của thần tiên ngoài biển, lúc nào cũng trời sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Đồng đề Tiên Du quán