28/05/2022 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hôn

Tác giả: Blaga Dimitrova - Блага Димитрова

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2018 21:04

 

Bản dịch của Xuân Diệu

Trong hoàng hôn màu sắc tắt
và xuyên qua những vệt của chân trời rạn nứt
phóng một liếc nhìn xuống những kênh mương
với một nụ cười tàn
Thế gian mất mất ánh huy hoàng
lại dần dần trở lại phong phú
Một nỗi buồn đầy rẫy
muôn màu êm khó nỗi nói ra
thay cho sự vắng sắc màu ban nãy
Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Blaga Dimitrova » Hoàng hôn