08/12/2022 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những khoảnh khắc sau giấc mơ đêm”
“It is at moments after I have dreamed”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/09/2021 18:16

 

Nguyên tác

It is at moments after i have dreamed
of the rare entertainment of your eyes,
when (being fool to fancy) i have deemed

with your peculiar mouth my heart made wise;
at moments when the glassy darkness holds

the genuine apparition of your smile
(it was through tears always) and silence moulds
such strangeness as was mine a little while;

moments when my once more illustrious arms
are filled with fascination, when my breast
wears the intolerant brightness of your charms:

one pierced moment whiter than the rest

-turning from the tremendous lie of sleep
i watch the roses of the day grow deep.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Những khoảnh khắc sau giấc mơ đêm
Trò vui hiếm thấy trong mắt em,
Cho là (anh bị lừa mà thích)

Khôn nhờ, cái miệng quý của em;
Khoảnh khắc đêm trong suốt một vùng

Nụ cười em chân thật vô cùng
(nước mắt tuôn rơi) và thinh lặng
lạ kỳ như có chút gì chung;

những lúc đôi tay lẫy lừng này
lấp đầy mê đắm, khi ngực đây
không làm mòn em nơi quyến rũ:

lúc đâm xuyên phần trắng hơn này

- Trở mình sau giấc ngủ rã rời
Ngắm những hoa hồng buổi sớm mơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Những khoảnh khắc sau giấc mơ đêm”