28/11/2021 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trác Bút phong
卓筆峰

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 09:22

 

Nguyên tác

孤峰點立久離群,
四面風雲自有神。
絕地通天一支筆,
請看依傍是何人?

Phiên âm

Cô phong điểm lập cửu ly quần,
Tứ diện phong vân tự hữu thần.
Tuyệt địa thông thiên nhất chi bút,
Thỉnh khan y bạng thị hà nhân?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Non côi đứng sững lâu xa tục
Bốn mặt gió mây tự nổi thần
Ngọn bút đất trời riêng một cõi
Nào đâu người dựa dẫm nương thân ?
Trác Bút phong thuộc núi Nhạn Đăng, tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Trác Bút phong