01/02/2023 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi sáng trên núi
Утро в горах

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2009 22:13

 

Nguyên tác

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.

Bản dịch của Thuý Toàn

Trời xanh cười hớn hở
Tắm qua trận dông đêm
Thung lũng sáng một dải
Giữa núi lượn sương đầm

Sa mù che sườn dốc
Chỉ tới lưng chừng non
Tưởng cung điện tiên cất
Hoang tàn giữa không trung
1830
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » Buổi sáng trên núi