26/02/2021 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2013 09:38

 

Nguyên tác

五十餘年佐聖明,
于今滿世上雲程。
情深師弟相迎接,
生也榮兮化也榮。

Phiên âm

Ngũ thập dư niên tá thánh minh,
Vu kim mãn thế thướng vân trình.
Tình thâm sư đệ tương nghinh tiếp,
Sinh dã vinh hề hoá dã vinh.

Dịch nghĩa

Đã hơn năm mươi tuổi giúp vua tài giỏi
Nay mãn cuộc đời xin được cưỡi mây về cõi tiên
Ngoài kia người thầy tình nghĩa đang chờ đón ta
Ta sống đã vinh rồi thì chết đi ắt cũng vinh thôi

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Ngoài năm mươi tuổi giúp vua hiền
Nay mãn cuộc đời lên cảnh tiên
Tình nghĩa thầy trò cùng đón đợi
Sống vinh thì thác vẫn vinh nguyên
Rút trong “Ngọc phả triều Lê”. Tác giả Vũ Cố mất ngày 20-8 năm Bính Dần (1446), thọ 52 tuổi. Theo “Ngọc phả”, đây là bài thơ cuối cùng, trước lúc lâm chung.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Vô đề