16/08/2020 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đếm

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 17/10/2016 07:02

 

Tôi ngồi đếm những ngón tay
Thấy đêm bán nước, thấy ngày hại dân
Tôi ngồi đếm những ngón chân
Thấy máu tươi, thấy mộ phần xới tung

Tôi ngồi đếm những anh hùng
Thấy nhang khói, trắng lạnh lùng nước non
Tôi ngồi đếm những oan hồn
Thấy xương lê lết trên cồn dưới khe

Tôi ngồi đếm những cơn mê
Thấy lưu manh hoá hành nghề sát nhân
Tôi ngồi đếm lũ vô thần
Nuốt bao nhiêu máu lê dân, vẫn thèm...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Đếm