25/01/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng dương - Hoạ Nguyệt Sinh vận
重陽-和月生韻

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 02/06/2020 09:06

 

Nguyên tác

昨夜東籬晚節花;
逰山今日滿街車。
茱萸酒醉頭猶插;
慾看仙棋恐爛柯。

Phiên âm

Tạc dạ đông ly vãn tiết hoa[1];
Du sơn kim nhật mãn nhai xa.
Thù du tửu tuý đầu do sáp;
Dục khán tiên kỳ khủng lạn kha[2]!

Dịch nghĩa

Tối qua dậu đông trổ cành hoa tiết muộn;
Hôm nay đi chơi núi xe cộ đã chật đường.
Cành thù du say rượu rồi trên đầu vẫn cắm;
Muốn được xem ván cờ tiên nhưng lại sợ mục mất cán búa.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tối trước dậu đông hoa muộn nhen;
Hôm nay chơi núi ngựa xe chen.
Thù du say khướt đầu còn cắm;
Búa nát, cờ tiên chẳng dám xem!
[1] Tức hoa cúc.
[2] Mục cán búa. Đời Tây Tấn, Vương Chất vào núi chặt cúi, gặp hai vị tiên đang chơi cờ, bèn ghé lại bỏ búa, đứng xem. Đến lúc cờ tàn, đứng dậy toàn về, cầm đến cây búa dưới chân thì cán gỗ đã mục nát hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Trùng dương - Hoạ Nguyệt Sinh vận