23/03/2023 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai lần chơi động Tử Trầm

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 17:43

 

Trải mấy đời nay Trịnh với Lê,
Tang thương mấy cuộc vẫn còn bia.
Câu thơ vách đá rêu mờ mịt,
Ngọn đuốc hang mây bóng lập loè.
Nhớ cảnh ngựa còn quen lối cũ,
Khua chuông chim cũng lắng tai nghe.
Anh hùng danh sĩ còn chơi đó,
Cửa động còn in dấu ngựa xe.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Hai lần chơi động Tử Trầm