23/01/2022 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh chơi cho rạng đông ra (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:54

 

Anh chơi cho rạng đông ra
Nhà em gần cạnh mời quan ăn trầu
Ước gì anh rể, em dâu
Lo chi những sự ăn trầu rứa em
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh chơi cho rạng đông ra (II)