11/12/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bác Mao

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2021 15:36

 

Hồ Nam xe chạy không dừng lại,
Dãy núi cao liền dãy núi cao.
Quê hương lãnh tụ mây thêu nắng
Thấy mặt trời lên nhớ Bác Mao.
1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Nhớ bác Mao