08/07/2020 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Dương Châu thành lâu
登楊州城樓

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2011 02:38

 

Nguyên tác

八千餘里客,
二十四橋秋。
異國逢佳景,
忙中彊倚樓。

Phiên âm

Bát thiên dư lý khách,
Nhị thập tứ kiều thu.
Dị quốc phùng giai cảnh,
Mang trung cưỡng ỷ lâu.

Dịch nghĩa

Là một người khách đi đường xa hơn tám ngàn dặm
Đến thăm cầu thứ hai mươi bốn vào mùa thu
Đi sang nước người mà gặp cảnh tươi đẹp như thế
Dù bận đến đâu cũng gắng lên tựa lầu mà ngắm phong cảnh

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Tám ngàn dặm khách đường xa
Cầu hai mươi bốn lân la thăm miền
Nước người gặp cảnh thiên nhiên
Dù không rỗi vẫn gắng lên tựa lầu
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Đăng Dương Châu thành lâu