04/02/2023 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tâm
春心

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2018 10:27

 

Nguyên tác

腹乞金言在世間,
鄰前順耳後相觀。
雲山藥女無妝面,
浪海漁兒出暴肝。
青髮莫無投筆唱,
白鬚三再浴江還。
題塗數字忘誰口,
心子欲騰起事難。

Phiên âm

Phúc khất kim ngôn tại thế gian,
Lân tiền thuận nhĩ hậu tương quan.
Vân san dược nữ vô trang diện,
Lãng hải ngư nhi xuất bạo can.
Thanh phát mạc vô đầu bút[1] xướng,
Bạch tu tam tái dục giang hoàn.
Đề đồ sổ tự vong thuỳ khẩu,
Tâm tử dục đằng khởi sự nan.

Dịch nghĩa

Bụng ta cầu xin được những lời hay trên thế gian
Người hàng xóm nói có dễ nghe thì mới nhìn nhau
Mặt cô gái hái thuốc trên núi mây không cần phải trang điểm
Chàng trai đánh cá ra ngoài biển sóng phải có gan mạnh bạo
Tuổi trẻ không ai là không biết hát bài Xếp bút nghiên
Ông già râu bạc cũng có vài ba lần về dòng sông tắm lúc nhỏ
Mấy chữ mải viết rồi lại xoá, làm quên đi cái miệng của ai
Lúc trái tim muốn nhảy lên, ấy là lúc bắt đầu gặp rắc rối

Bản dịch của Hà Như

Bụng chứa lời vàng khắp thế gian
Trước sau tai thuận vốn tình làng
Ai lên núi thuốc không trang điểm
Người lái thuyền khơi chắc lớn gan
Xếp bút, thanh niên mong dịp hát
Về sông, bạch lão ước lần ngang
Mấy câu mải viết, quên người dặn
Tim muốn nhảy lên, khởi sự nan
Trước ngưỡng cửa năm Quý Tỵ 2013

[1] Ban Siêu (32-102) tự Trọng Thăng, người đời Hán, Trung Quốc, sống nghèo khổ, thường nói: “Kẻ trượng phu nên bắt chước Phó Giới Tử, Trương Kiên, lập công ngoài cõi chứ sao chịu lận đận ở chỗ bút nghiên này”. Ông xếp bút nghiên, theo việc chinh chiến và trở thành danh tướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Xuân tâm