23/05/2024 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thẩm Thuần Phủ Lục La trang kỳ 1
題沈純甫緑蘿莊其一

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:19

 

Nguyên tác

疏乞還山别漢都,
知君踪跡寄菰蒲。
徙陶偏笑鴟夷策,
何似君家長五湖。

Phiên âm

Sơ khất hoàn san biệt Hán đô[1],
Tri quân tung tích ký cô bồ[2].
Tỉ Đào thiên tiếu Si Di[3] sách,
Hà tự quân gia trưởng Ngũ Hồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giả xin về núi rời kinh,
Biết ông tung tích gửi mình bồ cô.
Si Di cười ẩn gò Đào,
Phải ông sinh trưởng Ngũ Hồ đấy chăng?
[1] Chỉ kinh đô Trường An.
[2] Cỏ cô và cỏ bồ, cói lát, chỉ vùng đầm hồ ở ẩn.
[3] Hay Si Di Tử Bì 鴟夷子皮, tên hiệu của Phạm Lãi 範蠡 (536 tr.CN - 448 tr.CN), nhà chính trị, quân sự, mưu lược, kinh tế cuối thời Xuân Thu, giúp vua Câu Tiễn 勾踐 nước Việt đánh bại Phù Sai 夫差 nước Ngô, chiếm đất Ngô, xưng bá trung nguyên. Vì thấy Câu Tiễn nghĩa bạc, ông bèn xin về, thả thuyền rong chơi Ngũ Hồ, thay tên đổi họ. Sau làm ăn buôn bán giàu có, cuối đời định cư tại Đào Khâu 陶丘 (nay là phía nam khu Định Đào 定陶, thành phố Hà Trạch 菏澤, tỉnh Sơn Đông), xưng hiệu Đào Chu công 陶朱公.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Đề Thẩm Thuần Phủ Lục La trang kỳ 1