21/06/2024 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2014 13:00

 

Dưỡng cẩn vườn tiên của hạ thường
Trăm hoa tươi tốt đã khiêm nhường
Thức tươi chiếm được xuân thiên hạ
Giá trọng kham khoe đất Lạc Dương
Khắp trong đời khen quốc sắc
Hơn chúng bạn khải hoa vương
Dầu thêm hay thốt hay cười nữa
Thấy mặt trong lòng những đoạn trường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẫu đơn