29/11/2021 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Sầm Tham huynh đệ
留別岑參兄弟

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 15:01

 

Nguyên tác

江城建業樓,
山盡滄海頭。
副職守茲縣,
東南棹孤舟。
長安故人宅,
秣馬經前秋。
便以風雪暮,
還為縱飲留。
貂蟬七葉貴,
鴻鵠萬里遊。
何必念鐘鼎,
所在烹肥牛。
為君嘯一曲,
且莫彈箜篌。
徒見枯者豔,
誰言直如鉤。
岑家雙瓊樹,
騰光難為儔。
誰言青門悲,
俯期吳山幽。
日西石門嶠,
月吐金陵洲。
追隨探靈怪,
豈不驕王侯。

Phiên âm

Giang Thành kiến Nghiệp lâu
Sơn tận thương hải đầu
Phó chức thủ Tư huyện
Đông nam trạo cô chu
Trường An cố nhân trạch
Mạt mã kinh biệt thu
Tiện dĩ phong tuyết mộ
Hoàn vị túng ẩm lưu
Điêu thiền thất diệp quý
Hồng hộc vạn lý du
Hà tất niệm chung đỉnh
Sở tại phanh phì ngưu
Vị quân khiếu nhất khúc
Thả mạc đàn không hầu
Đồ kiến khô giả diễm
Thùy ngôn trực như câu
Sầm gia song quỳnh thụ
Thắng quang nan vị trù
Thùy ngôn Thanh Môn bi
Phủ kỳ Ngô sơn  u
Nhật tây Thạch Môn kiệu
Nguyệt thổ Kim Lăng châu
Truy tùy thám linh quái
Khởi bất kiêu vương hầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giang Thành dựng lầu Nghiệp
Núi tận nối biển xanh
Làm phó giữ Tư huyện
Đông nam chèo thuyền đơn
Trường An nhà bạn cũ
Nuôi ngựa trải mấy thu
Trời chiều nhiều gió tuyết
Trở về rượu uống bù
Ngàn dặm chim hồng bay
Đỉnh chung nhớ làm gì
Mổ trâu mà vui đi
Vì anh hát một khúc
Rộn rã đàn không hầu
Nói thẳng như móc câu
Hai cây quý nhà Sầm
Danh giá mà vì bạn
Cửa Thanh ai để sầu
Núi Ngô buồn lặng lẽ
Ngày xuống đường Thạch Môn
Châu Kim Lăng trăng nở
Vương hầu không kiêu chăng ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Lưu biệt Sầm Tham huynh đệ