31/05/2023 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chăn mộng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 06/08/2021 06:25

 

Người không nán ở trăm năm khuất,
bỏ mặc mình ta giữa thế gian.
May còn giữ mộng làm chăn đắp,
hương cũ còn lưa một góc nằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chăn mộng