15/04/2024 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly đình yến
离亭燕

Tác giả: Trương Thăng - 張昪

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 23/01/2008 11:40

 

Nguyên tác

一帶江山如畫,
風物向秋瀟灑。
水浸碧天何處斷,
翠色冷光相射。
蓼岸荻花洲,
隱映竹籬茅舍。

天際客帆高掛,
門外酒旗低迓。
多少六朝興廢事,
盡入漁樵閒話。
悵望倚危欗,
紅日無言西下。

Phiên âm

Nhất đới giang sơn như hoạ,
Phong vật hướng thu tiêu sái.
Thuỷ tẩm bích thiên hà xứ đoạn,
Thuý sắc lãnh quang tương xạ.
Liệu ngạn địch hoa châu,
Ẩn ánh trúc ly mao xá.

Thiên tế khách phàm cao quải,
Môn ngoại tửu kỳ đê nhạ.
Đa thiểu Lục triều[1] hưng phế sự,
Tận nhập ngư tiều nhàn thoại.
Trướng vọng ỷ nguy lan,
Hồng nhật vô ngôn tây hạ.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tranh vẽ non sông một dải,
Cảnh vật sang thu cao vợi.
Nước thấm trời xanh đâu quãng đứt?
Hơi lạnh, nắng trong chiếu rọi.
Gò liễu, bãi hoa lau,
Giậu trúc nhà tranh mấy trái.

Thuyền khách buồm mây dong ruổi,
Hàng rượu cờ bay trong khói.
Sáu triều thua được qua bao việc,
Thành truyện gẫu lão chài, dân củi.
Lầu cao tựa nhìn xa,
Im tiếng, mặt trời xuống núi.
Tên điệu Ly đình yến có nơi chép là 离亭宴.

[1] Sáu triều Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, đều ở vùng Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thăng » Ly đình yến