24/07/2024 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn nhớ hay quên

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/05/2022 06:55

 

Hai mươi thế kỷ Chúa ra đời
Có mười thế kỷ dân tộc tôi
Gái thức năm canh bên khung cửi
Trai thời mài kiếm dưới trăng rơi
Từ độ Văn Lang đem tiếng nói
Phạt Bắc bình Nam rạng giống nòi
Tiên đế còn truyền ban di chỉ
Tổ quốc thiêng liêng đã rạch ròi

Còn nhớ hay quên... Hỡi người ơi!?
25.5.14

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Còn nhớ hay quên