30/05/2022 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Họ cáng về nhà người tử sĩ”
“Home they brought her warrior dead”

Tác giả: Alfred Tennyson

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2018 08:20

 

Nguyên tác

Home they brought her warrior dead:
She nor swooned, nor uttered cry:
All her maidens, watching, said,
“She must weep or she will die”.

Then they praised him, soft and low,
Called him worthy to be loved,
Truest friend and noblest foe;
Yet she neither spoke nor moved.

Stole a maiden from her place,
Lightly to the warrior stepped,
Took the face-cloth from the face;
Yet she neither moved nor wept.

Rose a nurse of ninety years,
Set his child upon her knee—
Like summer tempest came her tears—
“Sweet my child, I live for thee”.

Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Họ cáng về nhà người tử sĩ
Nàng không than khóc, chẳng mê man!
Những cô hầu cận như đều nói
“Nàng khíc hay xin chết với chàng”

Mặc họ khen chàng, buồn lặng lặng
Cho chàng đáng kính mến muôn đời
Bạn hiền, chiến sĩ lòng cao thượng
Nàng vẫn ngồi yên chẳng góp lời

Một cô thị nữ ở bên nàng
Se sẽ nhanh chân đến cạnh chàng
Nhấc nhẹ chiếc khăn đang phủ mặt
Nàng ngồi vẫn lặng, chẳng buồn than

Người vú em mười chín tuổi tròn
Đặt em trong lòng mẹ lon xon
Khiến nàng ứa lệ như mưa bão
“Mẹ sống đây là sống với con!”
- Bài thơ trên được trích từ thi phẩm “Công chúa” (The princess, 1847). Nhan đề bài thơ trên dịch giả Hà Bỉnh Trung dịch thoát là “Buồn chinh phụ”

Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, NXB Đỗ Hà, 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Tennyson » “Họ cáng về nhà người tử sĩ”