13/08/2022 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc cô Trương Quỳnh Như bài 2

Tác giả: Phạm Thái - 範泰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 10:19

 

Oanh ru bên trướng giấc hoa nồng,
Say tỉnh hồn mai nhớ lại mong.
Non nước mơ màng chừng Chỉ lữ,
Mây mưa phảng phất đỉnh Vu phong.
Quyên về viễn phố hoa rầu rĩ,
Nhạn tếch Hành Dương nguyệt não nùng.
Đàn tiếng ly loan tay ngại gẩy,
Mối sầu ai gỡ hộ cho xong.
Khảo dị: Bản chép trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Oanh ru bên trướng giấc hoa nồng,
Chợt tỉnh hồn mai nhớ lại mong.
Non nước mơ màng chừng chỉ lữ,
Mây mưa phảng phất đỉnh Vu phong.
Quyên về viễn phố hoa rầu rĩ,
Nhạn tếch Hành Dương nguyệt não nùng.
Đàn tiếng ly loan tay ngại gảy,
Lấy ai lần gỡ mối sầu xong!
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái » Khóc cô Trương Quỳnh Như bài 2