27/07/2021 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt khách
別客

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 15:03

 

Nguyên tác

青山歷歷水悠悠,
今日相逢明日愁。
系馬橋邊楊柳樹,
為君沽酒暫淹留。

Phiên âm

Thanh sơn lịch lịch thuỷ du du,
Kim nhật tương phùng minh nhật sầu.
Hệ mã kiều biên dương liễu thụ,
Vị quân cô tửu tạm yêm lưu.

Dịch nghĩa

Núi xanh hiện rõ, sông nước bao la,
Hôm nay gặp nhau để ngày mai sẽ sầu ly biệt.
Hãy buộc ngựa vào gốc liễu bên cây cầu này,
Tôi mời ông bữa rượu để tạm thời cầm chân ông đã.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông bao la núi xanh hiện rõ
Gặp hôm nay mai sẽ ly sầu
Gốc dương buộc ngựa bên cầu
Mời ông chén rượu giữ nhau tạm thời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Biệt khách