03/07/2022 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẩn vơ

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:50

 

Chiều rơi trên từng cơn sóng
Sóng rơi trên bãi cát mềm
Hồn ta rơi vào đáy biển
Biển rơi vào cõi vô biên...

Có gì rơi vào lòng ta
Như là ân-hận, xót-xa
Như là những lời oán trách...

Tình-yêu rơi vào xa-cách
Có gì rơi vào tình-yêu?...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Vẩn vơ