31/05/2023 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngõ chật tiếng cười

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/05/2021 06:57

 

Gió thổi cầu ao, chao lá trúc,
trăng lay cau lóng, bóng hoa rơi.
Không gian ngập ngát mùi hoa hạ,
ngõ nhỏ nhà ai chật tiếng cười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ngõ chật tiếng cười