18/10/2021 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán cung từ
漢宮詞

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2012 09:53

 

Nguyên tác

數點寒花永巷春,
車聲何處惹香塵。
紅顏莫恨承恩晚,
金屋長門是一人。

Phiên âm

Sổ điểm hàn hoa vĩnh hạng xuân,
Xa thanh hà xứ nhạ hương trần.
Hồng nhan mạc hận thừa ân vãn,
Kim ốc Trường Môn[1] thị nhất nhân.

Dịch nghĩa

Nhiều chấm hoa mùa đông giữa mùa xuân trong hẻm cấm dài
Tiếng xe (vua) tới nơi nào mà bụi thơm đưa đến
Má hồng chớ oán giận được ân trên muộn
Ở Nhà vàng (hay) ở cung Trường Môn thì cũng một người ấy thôi

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Mấy đoá hoa hèn đón chúa xuân
Mùi thơm phảng phất tưởng vương quân
Má hồng chẳng trách ơn ban chậm
Cui cút nhà vàng đợi chút ân
Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
[1] Tên một cung thất đời Hán. Sau khi không sủng ái Trần hoàng hậu nữa, Hán Võ Đế đã bắt bà vào ở trong cung Trường Môn một mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hán cung từ