07/12/2021 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đói lòng ăn nửa quả sim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 16/11/2008 01:19

 

Đói lòng ăn nửa quả sim[1],
Uống lưng[2] chén nước đi tìm người thương[3].
Người thương ơi hỡi người thương!
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng?
Khảo dị:
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Đói lòng ruột thắt tận tim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Đói lòng ăn những trái xiêm,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Là một loại hoang dại có hoa màu tím, trái chỉ lớn bằng đầu ngón tay út, sống ăn có vị chát, chín có vị ngọt.
[2] Không cạn, phân nửa, chưa hết.
[3] Có nơi chép là “dưng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đói lòng ăn nửa quả sim